4. Ecodesign

Een groot deel van de infrastructuur van het openbaar vervoer in Europa werd gebouwd tijdens de 20e eeuw, toen de milieunormen minder streng waren dan vandaag en toen energiebesparingen niet zo hoog op de politieke en bedrijfsagenda’s stonden. Sindsdien kenden we een exponentiële groei van nieuwe technologieën en producten, en een groeiend bewustzijn van de behoefte aan duurzaam ontwerp, duurzame gebouwen, duurzaam gebruik en onderhoud van gebouwen. Dankzij de renovatie van oude, inefficiënte metro- of lightrailstations, remises en werkplaatsen, krijgen vervoerders de kans om deze nieuwe inzichten aan te wenden. Ze kunnen aanzienlijke energie- en CO2-reductie verwezenlijken, de operationele kosten drukken en hun algemene duurzaamheid verbeteren.

Het Ticket to Kyoto-project was de ideale gelegenheid voor partners om informatie en expertise uit te wisselen over de verschillende manieren waarop openbaarvervoerbedrijven het ontwerp van hun gebouwen aanpassen ten behoeve van een lager energieverbruik en een lagere broeikasgassenuitstoot.