Over het project

Snel resultaat boeken (Quick Wins)

De vijf partners hebben energiebesparende maatregelen doorgevoerd die gemakkelijk haalbaar zijn op korte termijn en die slechts minimale investeringen vereisen, zogenaamde ‘Quick Wins’.

Investeren in lagere CO2-uitstoot

Meer dan de helft van het budget van T2K was bestemd voor investeringen om de energie-efficiëntie van de vervoerinfrastructuur te verbeteren. Deze investeringen leggen de nadruk op energiebesparingen in stations en andere infrastructuur, warmterecuperatie, terugwinning van remenergie en lokale energieproductie.

Strategieplannen voor verminderde CO2-uitstoot in 2020

De partners ontwikkelden een gemeenschappelijke CO2-footprintmethode, legden gemeenschappelijke energie- en klimaatindicatoren vast en verbeterden hun energiebeheersystemen. Zij ontwikkelden ook een gestandaardiseerde CO2-rekenmodule, zodat gebruikers kunnen worden geïnformeerd over de CO2-uitstoot wanneer ze gebruikmaken van openbaar vervoer. Dit werkpakket werd afgerond met de uitwerking van CO2-reductiestrategieën tot 2020.

Optimaliseren van CO2-verlagende maatregelen in beleid en wetgeving

Gelet op de wisselwerking tussen de openbaarvervoermaatschappijen en hun stakeholders (overheden, exploitanten, leveranciers en onderhoudsaannemers), ontwikkelden de partners een visie voor een efficiënter beleid en de juridische context waarbinnen ze opereren. Ook van de ontwikkeling van benchmarkinghulpmiddelen werd volop werk gemaakt.

Mensen en industrie mobiliseren

Dit laatste werkpakket was gericht op het stimuleren van de interne en externe stakeholders van de T2K-partners in het terugdringen van hun eigen energieverbruik en CO2-emissies door middel van bewustmakingscampagnes en evenementen. Hiertoe wisselden de partners best practices op het vlak van communicatiestrategieën uit.