BUS 46: afbraak van een torenkraan in de Willem De Molstraat

Vanaf vrijdag 7/8/2020 om 6u00 Halte WTC richting GLIBERT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Antwerpsesteenweg nr. 55.