Missies, waarden en engagementen

Missies, waarden en engagementen

De MIVB verzekert elke dag de mobiliteit van ongeveer een miljoen personen. Met meer dan 7.000 arbeiders en bedienden is het ook een van de grootste ondernemingen in Brussel wat activiteiten en tewerkstelling betreft.

 

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is een publiekrechtelijke entiteit, bij ordonnantie van 22 november 1990 belast met de uitbating van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een beheerscontract verbindt de MIVB met haar voogdijoverheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overeenkomst bepaalt de opdrachten en verbintenissen van de partijen met als gemeenschappelijk doel de duurzaamheid te verzekeren van een kwaliteitsnet ten dienste van de klant. De Raad van bestuur van de MIVB is belast met de controle van de goede uitvoering van het beheerscontract.

 

  De missie

  BusDe opdracht van de MIVB is de meest aangepaste vervoersoplossing aan te bieden,

  • Met een competitieve reistijd
  • Aan een aanvaardbare prijs
  • In comfortabele en veilige omstandigheden

  De visie

  TramDe MIVB wenst de voorkeursoplossing voor stedelijke mobiliteit in Brussel te worden, geïntegreerd in haar grootstedelijk gebied.

  In 2020 wordt de MIVB door de betrokken partijen erkend en geapprecieerd voor haar verantwoordelijk beheer en haar engagement ten voordele van duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Ze beantwoordt optimaal aan de behoeften van al haar klanten en verhoogt haar marktaandeel in de gemotoriseerde verplaatsingen in het Gewest.

  De waarden

  WaardenDe onderneming heeft vijf waarden gedefinieerd die de medewerkers verondersteld worden toe te passen op hun dagelijkse beroepsactiviteiten:

  • Verantwoordelijkheid
  • Aandacht
  • Eenvoud en nauwkeurigheid
  • Betrokkenheid en trots
  • Samen

   

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Afdrukken