BUS 53 - 89: werken

Vanaf donderdag 7/11/2019 om 14u45 Halte WILLEMYNS richting WESTLAND SHOPPING verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van ± 100 meters.