BUS 50: werken

Vanaf dinsdag 26/11/2019 om 5u00 Halte UKKEL SPORT richting LOT STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte ± 75 meter vooruitgebracht, ter hoogte van het benzinestation.