BUS 72: werken van de firma Sibelga

Vanaf vrijdag 17/1/2020 om 7u00 Halte MASSARTTUIN richting ADEPS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte die ±60m. achteruit gebracht is.