BUS 36: werken van de firma DEKEMPENEER in de Bosstraat

Vanaf maandag 27/1/2020 om 5u00 Halte BOSSTRAAT richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bosstraat nr 290.