BUS 83: werken in de Pieter Goedefroylaan

Vanaf maandag 6/7/2020 om 6u00 tot vrijdag 24/7/2020 om 17u00 Halte NEREUS richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Van Overbekelaan tegenover het nr. 145 (= halte NEREUS van de L.13 richteing UZVUB en L.87 richting BEEKANT).