BUS 27: werken op de Hallepoortlaan richting Plejaden

Enkel op zondag van 24/02/2020 tot 31/03/2020 tussen 06u00 en 17u00. Halte HALLEPOORT richting BUS 27 > PLEJADEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Hallepoort tussen de Henri Jasparlaan en de Waterloolaan.
Halte HALLEPOORT richting BUS 27 > PLEJADEN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Hallepoort tussen de Henri Jasparlaan en de Waterloolaan.