BUS 57: moeilijke doorgang - Kruispunt Simon Bolivarlaan-Helihavenlaan

Vanaf maandag 29/6/2020 om 5u00 tot zaterdag 29/8/2020 om 1u30 Halte WILLEBROEK richting MILITAIR HOSP., HEIZEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Havenlaan, even na het Redersplein (= volgende halte Thurn en Taxis).

Halte WTC richting MILITAIR HOSP. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Simon Bolivarlaan, even voor de Antwerpsesteenweg (±50m achteruitgebracht).