Email disclaimer

EEN DIGITALE WERELD

Waarschuwing

Dit bericht is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor het gebruik door de betrokken geadresseerde(n). Het kan ook informatie bevatten die auteursrechtelijk of door andere wettelijke bepalingen beschermd is.

Als u de boodschap per vergissing heeft ontvangen, vragen wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen en de boodschap van uw systeem te verwijderen. Het kopiëren van de boodschap en het meedelen van de inhoud ervan aan wie dan ook is verboden. De foutieve verzending van dit bericht leidt niet tot afstand of opheffing van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim.

Alle berichten die door de MIVB worden verzonden en ontvangen, kunnen het voorwerp uitmaken van controles om de naleving van interne richtlijnen te verzekeren, de belangen van het bedrijf te beschermen en mogelijk gevaarlijke software te elimineren. De elektronische berichten zijn niet beveiligd en kunnen fouten bevatten, gezien ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, verloren, verwijderd of virussen kunnen bevatten. Iedereen die met de MIVB communiceert via e-mail aanvaardt deze risico's.