RAOUL DE KEYSER - HALLEPOORT

EEN BEETJE CULTUUR...

Olieverf op panelen (1988)

Het kunstwerk bestaat uit twaalf verticale panelen over de hele breedte van het timpaan boven de perrons. Ze verenigen kleurvelden en horizontale lijnen. Het eerste deel bevindt zich op de witte tegelmuur van het fronton van de toegangstrap en bestaat uit drie verticale even brede stroken in variaties van blauw, waar twee horizontale strepen in wit doorlopen. Op het timpaan dat boven de perrons hangt, gaat het om combinaties van kleurvelden en horizontaal lopende strepen over de volle breedte uitgewerkt: driemaal geel op blauw, driemaal geel op groen, eenmaal groen op groen, eenmaal wit op geel, driemaal wit op rood. De horizontale heldere strepen werken als verbindende krachtlijnen. Raoul De Keyser werkt minutieus en gedetailleerd. Door de afstand tussen het hooghangende werk en de kijker, heeft de kunstenaar zijn werkwijze ietwat aangepast en bewijst hier meteen zijn integriteit als kunstenaarspersoonlijkheid mee.