Goed voor het milieu

VERBINTENISSEN

Speler voor duurzame mobiliteit

De MIVB is een cruciale speler voor duurzame mobiliteit in Brussel. Dankzij de vervoersmaatschappij wordt jaarlijks de uitstoot van 200.000 ton CO2 in de atmosfeer vermeden. Maar als onderneming voor openbaar vervoer die de levenskwaliteit in Brussel wil bewaren, moeten we ook de impact van onze eigen activiteiten op het stadsmilieu maximaal beperken: duurzame aankopen, beheersing van het verbruik (water, energie ...), maatregelen tegen lawaai en trillingen, enz.

De MIVB draagt in grote mate bij tot de bestrijding van de opwarming van de planeet en zet zich in voor de belangrijke milieudoelstellingen van het Gewest:

  • De uitstoot van gassen beperken via de Koolstof- en Energiestrategie,
  • De luchtvervuiling verminderen,
  • Lawaaihinder beperken,
  • De afvalberg verkleinen,
  • Energie besparen.

Goed voor het milieu