Wettelijke Vermelding

EEN DIGITALE WERELD

Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) met maatschappelijke zetel op de Koningsstraat 76, 1000 Brussel.

De website is een originele creatie waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, geluiden, teksten, foto's, video's, afbeeldingen, animaties, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen waaruit de site bestaat.

Wettelijke Vermelding