Leopold I-straat

VERBINTENISSEN

Momenteel wordt er getest

Het Busplan, dat op 21 maart 2018 werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voorziet in een volledige herziening van het Brusselse busnet.
Het heeft als doel de mobiliteit van morgen voor te bereiden door nieuwe lijnen te creëren, de aansluitingen te verbeteren en de capaciteit en de frequentie van de bestaande lijnen te verhogen.


In dit verband werden de buslijnen 49, 53 en 88 aangepast op 4 november van dit jaar.
Bovendien werden op buslijn 53 gelede bussen ingezet om het reizigerscomfort te verbeteren.

Om deze gelede bussen in goede omstandigheden te laten rijden zijn aanpassingen nodig in de Leopold I-straat.

Leopold I-straat