BUS 89: werken

Vanaf donderdag 1/12/2016 om 9u00 Halte WILLEMYNS richting WESTLAND SHOPPING verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van ± 100 meters.