BUS 84 - 88: parkeren van de pendel T-Bus 103

Vanaf vrijdag 18/5/2018 om 12u00 tot zaterdag 1/9/2018 om 1u30 Halte HEIZEL richting HEIZEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Atletenlaan (voor het station HEIZEL).