BUS 66: werken van de firma SIBELGA

Vanaf woensdag 13/3/2019 om 7u00 Halte BEGR. VAN BRUSSEL richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van ± 30 m.