BUS 61: werken VIVAQUA op de Gustave Fussstraat

Vanaf vrijdag 22/3/2019 om 8u45 Halte BOSSUET richting NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Middaglijnstraat nr. 51 (= volgende halte DWARSSTRAAT).

Halte FUSS richting NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Clayslaan nr. 66 (= vorige halte CLAYS).
Halte FUSS richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Clayslaan nr. 5.

Halte HOUWAERT richting MONTGOMERY verplaatst. De autobussen van de l.61 zijn omgeleid langs de Haachtsesteenweg, de Rogierlaan en Daillylaan. Gelieve u te begeven naar de halte op de Haachtsesteenweg nr.16

Halte GRENS richting MONTGOMERY afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte De autobussen van de l.61 zijn omgeleid langs de Haachtsesteenweg, de Rogierlaan en Daillylaan. Gelieve u te begeven naar de halte op de Haachtsesteenweg nr.16 .

Halte DWARSSTRAAT richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Haachtsesteenweg nr.16.

Halte STEURS richting NOORDSTATION afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Gelieve u naar de halte Clays, Clayslaan of halte Dwarsstraat, Middaglijnstraat, te begeven om de bus L.61 richitng Noordstation te nemen.
Halte STEURS richting MONTGOMERY afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Clayslaan nr. 5.