BUS 38: werken

Vanaf dinsdag 9/4/2019 om 11u00 Halte GOSSART richting HELDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Ernest Gossartstraat nr. 40.