BUS 88: werken van de firma SIBELGA in de Vandemaelelaan

Vanaf maandag 13/5/2019 om 6u30 Halte TIRCHER richting HEIZEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte PALFYN, Dikke Beuklaan nr.12 (= volgende halte).