BUS 60: werken van de firma SIBELGA op de Sint-Jobsesteenweg

Vanaf dinsdag 6/8/2019 om 7u00 Halte ENGELAND richting UKKEL KALEVOET afgeschaft. Gelieve u te voet te begeven naar het eindpunt UKKEL KALLEVOET.

Halte GROELSTVELD richting UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Dieweg nr. 32.

Halte HELLEVELT richting UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobsesteenweg nr. 228.

Halte UKKEL KALEVOET richting UKKEL KALEVOET afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Engelandstraat (tegenover).