BUS 43: werken van de firma SIBELGA

Vanaf maandag 5/8/2019 om 6u00 Halte PRINS VAN ORANJE richting STERRENWACHT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prins van Oranjelaan nr.1.