De Brupass-zone

REISWEG(EN)

De Brupass-zone omvat verschillende haltes van andere operatoren

Per operator kan de Brupass-zone verschillend zijn. Meer informatie vindt u op het netplan, waar de grenzen van de Brupass-zone aangegeven zijn voor De Lijn en TEC. De Brupass-haltes van de NMBS zijn er aangeduid met een blauw icoon.

Alle haltes van de MIVB behoren tot de Brupass-zone. Enkel om van Brussels Airport naar het centrum van Brussel te gaan, heb je een specifiek vervoerbewijs nodig, een 'Airport2City'.