BUS 36: werken

Vanaf maandag 16/4/2018 om 7u00 Halte GERSIS richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte 40 m. vooruitgebracht.