BUS 45: werken

Vanaf maandag 21/9/2020 om 10u00 Halte CICERO richting ROODEBEEK verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte die ±60m vooruitgebracht is.