BUS 70: werken van de firma VIVAQUA in de Alsembergsesteenweg

Vanaf vrijdag 18/9/2020 om 4u30 tot zondag 31/1/2021 om 17u00 Halte MOLIERE-LONGCHAMP richting ALBERT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Molièrelaan nr.13.

Halte TIMMERMANS richting ALBERT afgeschaft. Gelieve u te voet te begeven naar de halte Albert.