BUS 70: werken van de firma VIVAQUA in de Alsembergsesteenweg

Vanaf dinsdag 1/12/2020 om 4u30 Halte COGHEN richting HOMBORCH afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Alsembergsesteenweg nr. 427.

Halte MOLIERE-LONGCHAMP richting ALBERT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Molièrelaan nr. 13.

Halte TIMMERMANS richting ALBERT afgeschaft. Gelieve u te voet te begeven naar de halte Albert.