BUS N11: werken van de firma VIVQUA in de Ducpétiauxlaan

Vanaf donderdag 4/11/2021 om 6u00 Halte MA CAMPAGNE richting L.N11>>HOMBORCH verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Waterloosteenweg nr.384.