BUS 80: werken van firma ENGIE op de Sint-Geertruidestraat

Vanaf maandag 12/4/2021 om 7u00 Halte LEMAN richting BUS 80 > HAREN verplaatst. Op elke zondag, tussen 05:00 en 16:00, gelieve u te begeven naar de halte NERVIERS, Nervierslaan n°9 .
Halte LEMAN richting HAREN afgeschaft. Op elke zondag, tussen 05:00 en 16:00, gelieve u te begeven naar de halte GALLIERS, Gallierslaan (volgende halte).

Halte NERVIERS richting BUS 80 > HAREN verplaatst. Op elke zondag, tussen 05:00 en 16:00, gelieve u te begeven naar de halte NERVIERS, Nervierslaan n°9 .