BUS 50: werken

Vanaf maandag 3/5/2021 om 5u00 Halte VOETBALCLUB richting LOT STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Fabriekstraat, tegenover nr 315.