Bus 98: Werken van de firma SIBELGA op de Bergensesteenweg