Bus 34 - 36 - 60: Werken van de firma VIVAQUA op de Tweede Lansiers Regimentelaan