Tram 19 - 51 - 93: Schoonmaak van de eigen bedding op de Charles Woestelaan en De Smet de Nayerlaan