Bus 74: Werken door de firma SODRAEP op de Théo Lambertlaan

Vanaf 3/10/2022 om 6.30 u.

Halte VEEWEIDE van bus 74 (richting CLEMENCE EVERARD) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Eugène Ysayelaan nr. 106.