Bus 28: Halteverplaatsing WEGGEVOERDEN richting Brabançonne

Vanaf 3/12/2022 om 5 u. tot 19/12/2022 om 2.30 u., elke zaterdag en zondag van 5 u. tot 1 u.

Halte WEGGEVOERDEN van bus 28 (richting BRABANCONNE) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Stokkelse Steenweg nr. 5.