Bus N12 - N12: Werken VIVAQUA op de Van Volxemlaan

Vanaf 7/4/2023 om 23 u.

Halte WIELS van bus N12 (richting STALLE P) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte WIELS, Luttrebruglaan.

Halte GERIJ, Luttrebruglaan, bijkomend voor bus N12 (richting STALLE P).