Tram 39: Wisseltesten op de spoorverbinding WILDEROZEN - Bijkomende diensten L.39