Bus 95: Werken SIBELGA in de Lombartdstraat 72 - (B1-438981)

Vanaf 23/3/2023 om 7 u. tot 30/3/2023 om 19 u.

Halte EINDPUNT GROTE MARKT, Gasthuisstraat nr. 21-35, bijkomend voor bus 95 (richting WIENER).
- Onmiddellijk stilleggen motor -.