Bus 66: Verplaatsing van de halte LATINIS richting Tol

Vanaf 21/3/2023 om 7 u. tot 5/5/2023 om 17 u.

Halte LATINIS van bus 66 (richting TOL) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Guillaume Kennisstraat nr. 8.