Bus 46 - 58: Werken van de firma SIBELGA op de Antwerpsesteenweg

Vanaf 20/3/2023 om 6 u. tot 24/3/2023 om 18 u.

Halte WTC van bus 46 (richting MOORTEBEEK) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Antwerpsesteenweg nr. 104.

Halte WTC van bus 58 (richting ALBERT II) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte NOORDSTATION, Simon Bolivarlaan.