Bus 48: Werken van de firma EQUANS op de Koningin Maria-Hendrikalaan

Vanaf 24/3/2023 om 7 u.

Halte KEMMELBERG van bus 48 (richting ANNEESSENS) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Besmelaan (Even na de rotonde).

Halte LAINE van bus 48 (richting ANNEESSENS) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Gabriel Faurélaan (Even voor de rotonde).

Halte KEMMELBERG van bus 48 (richting DECROLY) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Besmelaan (Even voor de rotonde).