Bus 53: Verplaatsing van het eindpunt Westland Shopping

Vanaf 18/9/2023 om 5 u.

Halte WESTLAND SHOPPING van bus 53 (richting MILITAIR HOSPITAAL), van bus 53 (richting WESTLAND SHOPPING) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Sylvain Dupuislaan (Met ±120m vooruitgebracht).