Bus 36: Verplaatsing van de halte Herendal richting Konkel

Vanaf 19/9/2023 om 7 u.

Halte HERENDAL van bus 36 (richting KONKEL) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Herendal nr. 129-131 (achteruitgebracht van +/- 100 m).