Bus 21: Werken SIBELGA op de speciaal overrijdbare bedding Jacques Georginlaan.

Vanaf 20/11/2023 om 5 u.

Halte RTL HOUSE van bus 21 (richting MAES) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Genèvestraat (Met ongeveer 75m vooruitgebracht).