Bus N08 - N09 - 95: Werkzaamheden VIVAQUA Kroonlaan

Vanaf 25/3/2024 om 4.30 u.

Halte THYS van bus 95 (richting GROTE MARKT), van bus N08 (richting CENTRAAL STATION) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Boondaalse Steenweg.

Halte THYS van bus N09 (richting HERRMANN-DEBROUX) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Hogeschoollaan.

Halte ETTERBEEK STATION van bus 95 (richting GROTE MARKT), van bus N08 (richting CENTRAAL STATION) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Generaal Jacqueslaan nr. 235.

Halte ETTERBEEK STATION van bus N09 (richting HERRMANN-DEBROUX) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Pleinlaan (Ter hoogte van de halte 307498 - ELSENE ETTERBEEK GARE - DE LIJN).

Halte ETTERBEEK STATION van bus 95 (richting WIENER), van bus N08 (richting WIENER) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Kroonlaan (± 20m voor het kruispunt Kroonlaan - Generaal Jacqueslaan, rechtover n°398).

Halte ETTERBEEK STATION van bus N09 (richting CENTRAAL STATION) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Generaal Jacqueslaan (± 60 m voor het kruispunt Kroonlaan - Generaal Jacqueslaan op de brug van de NMBS).