Bus 36: Werken van de firma ARGEA op in de Stokkelsesteenweg 425

Vanaf 19/2/2024 om 6 u.

Halte HERENDAL van bus 36 (richting KONKEL) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Stokkelsesteenweg nr. 399.