Bus 95: Werken op Valkerijlaan 77

Vanaf 10/7/2024 om 6.30 u.

Halte VALKERIJ van bus 95 (richting WIENER) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Vorstlaan (Ter hoogte de halte van de tram VALKERIJ).

Halte KERSEBOOMGAARD van bus 95 (richting WIENER) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Vorstlaan (Ter hoogte de halte van de tram VALKERIJ ).

Halte AARTSHERTOGEN, Aartshertogensquare, bijkomend voor bus 95 (richting WIENER).