Bus 46: Werken van de firma SIBELGA op de Bergensesteenweg 95

Vanaf 27/5/2024 om 6 u. tot 30/5/2024 om 17 u.

Halte LIVERPOOL van bus 46 (richting MOORTEBEEK) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Bergense Steenweg nr. 85 (Op het eilandje, ter hoogte van deze halte).